Page 8 - Catalog_Valento_2022
P. 8

> ' E


         BAWEŁNA                    WISKOZA
             EĂƚƵƌĂůŶĞ ǁųſŬŶŽ ďĂǁĞųŶŝĂŶĞ          ^LJŶƚĞƚLJĐnjŶĞ ǁųſŬŶŽ ǁŝƐŬŽnjŽǁĞ


         POLIESTER                   PAPIER
             WŽůŝĞƐƚƌŽǁĞ ǁųſŬŶŽ ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶĞ         WĂƉŝĞƌ


         ELASTAN                    MIKROFIBRA
              ůĂƐƚĂŶŽǁĞ ǁųſŬŶŽ ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶĞ         DŝŬƌŽĮďƌĂ ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶĂ


         NYLON                     POLIPROP.
             ELJůŽŶŽǁĞ ǁųſŬŶŽ ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶĞ          dǁŽƌnjLJǁŽ ƉŽůŝƉƌŽƉLJůĞŶŽǁĞ         POLIAMID                    PVC
             WŽůŝĂŵŝĚŽǁĞ ǁųſŬŶŽ ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶĞ         Ws ŵĂƚĞƌŝĂų ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶLJ


          AKRYL                     POLIURETAN
              ŬƌLJůŽǁĞ ǁųſŬŶŽ ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶĞ          WŽůŝƵƌĞƚĂŶŽǁLJ ŵĂƚĞƌŝĂų ƐLJŶƚĞƚLJĐnjŶLJ         GRAMATURA                   SZT. w WORECZKU
                                     /ųŽƑđ ƚŽǁĂƌſǁ ǁ ƉĞųŶLJŵ ŬĂƌƚŽŶŝĞ ǁ ŽƌLJŐŝŶĂůŶLJŵ
             'ƌĂŵĂƚƵƌĂ ƚŬĂŶŝŶLJ
                                     ŽƉĂŬŽǁĂŶŝƵ
          100                      50
           g/m 2
         SZT. w KARTONIE
             /ųŽƑđ ĂƌƚLJŬƵųſǁ ǁ ƉĞųŶLJŵ ŬĂƌƚŽŶŝĞ ǁ ŽƌLJŐŝŶĂůŶLJŵ
             opakowaniu
         100


          ANTIBACTERIAL dŬĂŶŝŶĂ ĂŶƚLJďĂŬƚĞƌLJũŶĂ͕ ŬƚſƌĂ njĂĐŚŽǁƵũĞ  SOFTSHELL &ƵŶŬĐũŽŶĂůŶLJ ϯͲǁĂƌƐƚǁŽǁLJ ŵĂƚĞƌŝĂų͗
                                     ǁŝĂƚƌŽŽĚƉŽƌŶLJ͕ ŽĚĚLJĐŚĂũČĐLJ ŝ ǁŽĚŽŽĚƉŽƌŶLJ
             ĚųƵŐŽƚƌǁĂųČ ƑǁŝĞǏŽƑđ ŝ ŚŝŐŝĞŶħ

         DRY                          ZŽnjĐŝČŐůŝǁŽƑđ ƚŬĂŶŝŶLJ ǁ ŬŝĞƌƵŶŬƵ
             KĚĚLJĐŚĂũČĐĂ ŝ ƐnjLJďŬŽƐĐŚŶČĐĂ ƚŬĂŶŝŶĂ
                                 MONO-STRETCH ŚŽƌLJnjŽŶƚĂůŶLJŵ

                                     ZŽnjĐŝČŐůŝǁŽƑđ ƚŬĂŶŝŶLJ ǁ ŬŝĞƌƵŶŬƵ
          WATERPROOF FABRIC tLJŬŽŷĐnjĞŶŝĞ ǁŽĚŽŽĚƉŽƌŶĞ  BI-STRETCH ŚŽƌLJnjŽŶƚĂůŶLJŵ ŝ ǁĞƌƚLJŬĂůŶLJŵ
                                 WINDPROOF tŝĂƚƌŽŽĚƉŽƌŶLJ ŵĂƚĞƌŝĂų͕ ŬƚſƌLJ ƉŽŵĂŐĂ
             tLJŬŽŷĐnjĞŶŝĞ ŚLJĚƌŽĨŽďŽǁĞ
         WATER REPELLENT FABRIC                 njĂĐŚŽǁĂđ ĐŝĞƉųŽ

         THERMAL dŬĂŶŝŶĂ͕ ŬƚſƌĂ ĚnjŝħŬŝ ƐǁŽũĞũ ǁĞǁŶħƚƌnjŶĞũ  HEAT-SEALED <ůĞũŽŶĞ ƐnjǁLJ͕ ŬƚſƌĞ njĂƉŽďŝĞŐĂũČ
                                     ƉƌnjĞƉƵƐnjĐnjĂŶŝƵ ǁŝůŐŽĐŝ ǁ ŵŝĞũƐĐĂĐŚ ƉƌnjĞƐnjLJĐŝĂ
             ƐƚƌƵŬƚƵƌnjĞ ƐƉƌnjLJũĂ njĂƚƌnjLJŵLJǁĂŶŝƵ ĐŝĞƉųĂ ĐŝĂųĂ͘ ŵĂƚĞƌŝĂųƵ


          HEATED CLOTHES KĚnjŝĞǏ nj ŽŐƌnjĞǁĂŶŝĞŵ     SUBLIMATION hďƌĂŶŝĞ ŶĂĚĂũĞ Ɛŝħ ĚŽ ƐƵďůŝŵĂĐũŝ
         LOFT  >ĞŬŬŝ͕ ĐŝĞƉųLJ ŝ ŽĚĚLJĐŚĂũČĐLJ ŵĂƚĞƌŝĂų RIPSTOP dŬĂŶŝŶĂ Ž ĐnjǁŽƌŽŬČƚŶĞũ ƐƚƌƵŬƚƵƌnjĞ͕ ŬƚſƌĂ njǁŝħŬƐnjĂ
                                     ũĞũ ŽĚƉŽƌŶŽƑđ ŶĂ ƚƌĂŬĐũħ͘
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13