Page 3 - Katalog Valento 2021
P. 3

Co jest                          ?
       VALENTO jest jednym z przednich europejskich
       dostawc w odzie y roboczej sportowej i do reklamy.                           oniewa jeste my w stanie doda szybko

                          nasze towary po ca ej Europie. VALENTO
                          to niezawodne rozwi zanie dla twoich
                          zam wie .


     Co oferujemy?       • Szeroka am odzie y i akcesori w ponad 2.  pozycji

       • onad 4 milion w sztuk tekstyli w w ma azynie otowych do natychmiastowej wysy ki
       • Najlepsze ceny na rynku

       • onad 2 lat do wiadczenia
       • Tylko wsp praca B2B

       • warancja sumienniej wsp pracy
       • rzyznanie certy katu OEKO TEX potwierdzaj cy przyjaznej dla rodowiska proces produkcji                    Wszystkie nasze produkty mo na znale  na

                   stronie www.valento.eu lub w katalo u online
                      na stronie www.valentocatalog.eu
                      www.valento.eu
   1   2   3   4   5   6   7   8